Om oss

Historikk:
Landfallhytta ble bygget i 1896 og het den gangen Kollen. I 1915 kjøpte Drammen
Turistforening serveringstedet og ga det navnet Landfallhytta. Navnet kommer fra storgården
Landfall på Åssiden fra 1700 tallet. Gården hadde seter i området ved Landfalltjern.
Landfallhytta var det første serveringstedet i Drammensmarka, og beliggenheten gjorde stedet
til en naturlig inngangsport til Drammen Nordmark – Finnemarka.
På 1930- tallet solgte Turistforeningen stedet, Landfallhytta kom i privat eie og var frem til
1970- tallet det mest besøkte serveringsstedet i Drammen. Den første lysløype som ble bygget i
Drammen gikk fra sykehuset og frem til Landfallhytta: Thorleifs Haugs vei. Da NRK og Sveriges
radio begynte å sende TV signaler på 1960- tallet var Landfallhytta blant de første som fikk inn
TV signaler i Drammen, og folk strømmet til for å se på TV.
Som en følge av utbyggingen av Spiralen og reguleringer av området endret folk sine turvaner,
og driften ble lagt ned på begynnelsen av 1970- tallet. På 1980- tallet ble Landfallhytta modernisert
og utbygget til selskapslokale. I 1992 kjøpe Magne Bergland Landfallhytta, og siden den gang er
Landfallhytta blitt drevet som et selskapslokale og åpent serveringssted i helgene. I dag er
Landfallhytta et populært utfartssted og selskapslokale. På hverdager brukes Landfallhytta
foruten selskaper også til kurs, seminarer og minnestund for å nevne noe.

Opprinnelig Landfallhytta fra 1896